Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00

Polityka prywatności wraz 
z informacją o ochronie danych osobowych

1. Administrator

 1.1 Administratorem Państwa danych jest Spółka EPG Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216

 1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

   1.2.1 listownie: ul. Mikołaja Reja 13/15 lok 216 ,81-874 Sopot

   1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@epg.eco

   1.2.3 telefonicznie: 58 380 31 41

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@epg.eco

3. Cele i podstawy przetwarzania

 3.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

    3.1.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą wysłanego zapytania

    3.1.2 art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą marketingu bezpośredniego

    3.1.3 [art. 6 ust 1 lit b RODO] chęcią zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub jej wykonaniem, współpracą

    3.1.4 [art. 6 ust 1 lit c RODO] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

    3.1.5 [art. 6 ust 1 lit f RODO] realizacją działań realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki]

    3.1.6 [art. 9 ust 2 lit a RODO] wyrażoną zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która prześle swoje dokumenty korzystając z ogólnodostępnego adresu e-mail Administratora

4. Odbiorcy danych osobowych

 4.1 Odbiorcą Państwa danych będą:

    4.1.1 podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych:

    4.1.1.1 firmy odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych,

    4.1.1.2 hosting serwerów [Hetzner]

    4.1.1.3 wspierające działalność Administratora [Bitrix]

    4.1.1.4 firmy dostarczające aplikacje wykorzystywane do analizy ruchu na stronie internetowej [Google Analitycs]

 4.1.2 inni Administratorzy:

    4.1.2.1 firmy świadczące usługi prawne

    4.1.2.2 firmy świadczące usługi audytowe

 4.1.3 Współadministratorzy:

    4.1.3.1 Facebook

    4.1.3.2 Instagram

 5.1 Dane będą przekazywane do Państwa Trzeciego w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych Facebook oraz poprzez wykorzystanie narzędzi analitycznych Google. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Facebook oraz Google w Polityce Prywatności.

 5.2 W związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań firm mających swoją siedzibę poza obszarem EOG, istnieje prawdopodobieństwo przekazywania danych osobowych do Państwa Trzeciego.

 5.3 Na podstawie informacji zawartych w Regulaminie Facebooka i Regulaminie serwisu transfery danych niezbędnych do świadczenia usług odbywają się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych, potwierdzających poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

6. Sposób zbierania danych osobowych

 6.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:

    6.1.1 bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, realizacji zawartych umów

    6.1.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej, strony www.epg.eco

    6.1.3 za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony, długość przebywania na stronie, wiek, zainteresowania, płeć, lokalizacja

    6.1.4 w wyniku zapytań kierowanych do serwera: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania, informacja o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach

    6.1.5 dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook. Będą to następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, wykształcenie, wiek, płeć, lokalizacja, zainteresowania.

7. Mechanizm cookies na stronie internetowej

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 7.1 własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji

 7.2 pliki cookies zewnętrzne służące przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witryną www.epg.eco , analizowania sposobu i czasu poruszania się po witrynie www, wykorzystując do tego celu narzędzia Google [Analytics, Youtube].

8. Zbieranie danych w dziennikach logów

Zgodnie z przyjętą praktyką dostawcy usług hostingowych, zapytania kierowane do naszego serwera w związku z przeglądaniem strony internetowej są zapisane w dzienniku logów. Są to dane niezidentyfikowane, ponieważ nie można przypisać ich konkretnej osobie. Dane są zbierane i podlegają analizie w celu zapewnienia poprawnego działania strony i eliminacji błędów.

9. Czas przechowywania danych osobowych

 9.1 do czasu wycofania udzielonej zgody

 9.2 przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 9.3 w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki

 9.4 w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.

10. Profilowanie

 10.1. w związku z korzystaniem z plików cookies zewnętrznych, zbierane są i analizowane informacje pozyskane za ich pośrednictwem na rzecz podmiotów trzecich

 10.2 pliki cookies pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google. Można zmieniać swoje zainteresowania, decydować, by dane były używane do pokazywania trafniejszych reklam, poprzez ustawienie określonych usług reklamowych w przeglądarkach swojego urządzenia

 10.3 można korzystać z dodatku Google do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google na wszystkich wyświetlanych stronach

 10.4 można wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki prywatności swojego profilu, jeżeli nie wyraża się zgody na przetwarzanie danych w plikach cookies zewnętrznych, umieszczanych przez Facebook, bądź można złożyć wniosek o usunięcie profilu z fanpage Administratora.

11. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 11.1 żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii

 11.2 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Podmiot Współpracujący

 11.3 prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając informację na adres e-mail kontakt@epg.eco bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 11.4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa]

12. Podanie danych osobowych jest

 12.1 dobrowolne, gdy korzystacie Państwo z fanpage Administratora a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności profilu oraz sposobu korzystania z fanpage

 12.2 dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www.epg.eco  a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki

 12.3 dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody

 12.4 warunkiem koniecznym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zawarcie umowy

13. Bezpieczeństwo danych

 13.1 Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.

 13.2 Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.

Szybki kontakt

Biuro obsługi klienta czynne:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00


Oddział terenowy EPG Pompy ciepła: 
ul. Obornicka 52/3, 62-002 Złotniki
tel. +48 732 055 517

Dane firmy

ul. Mikołaja Reja 13/15
lok. 216, piętro 1
81-874 Sopot

REGON: 363928442
NIP: 5871706119
KRS: 0000606929

Copyright © 2024 epg.eco | Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by getknow