INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH - EPG

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

1. Administrator

  1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1.2.1 listownie: ul. Mikołaja Reja 13/15 lok 216 ,81-874 Sopot

  1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@epg.eco

  1.2.3 telefonicznie: 58 380 31 41

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@epg.eco

 

3. Cele i podstawy przetwarzania

  3.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

   3.1.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą wysłanego zapytania

   3.1.2 art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą marketingu bezpośredniego

   3.1.3 [art. 6 ust 1 lit b RODO] chęcią zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub jej wykonaniem, współpracą

   3.1.4 [art. 6 ust 1 lit c RODO] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

   3.1.5 [art. 6 ust 1 lit f RODO] prawnie uzasadnionym interesem Administratora

   3.1.6 [art. 6 ust 2 lit a RODO] wyrażoną zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która prześle swoje dokumenty korzystając z ogólnodostępnego adresu e-mail Administratora

 

4. Odbiorcy danych osobowych

  4.1 Odbiorcą Państwa danych będą:

   4.1.1 podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych:

   - firmy odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych,

   - hosting serwerów [Hetzner]

   - wspierające działalność Administratora [Bitrix]

   - firmy dostarczające aplikacje wykorzystywane do analizy ruchu na stronie internetowej [HotJar, Google Analitycs]

  4.1.2 inni Administratorzy:

  - firmy świadczące usługi prawne, audytowe

  4.1.3 Współadministratorzy:

  - Facebook

 

5. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

  5.1 Dane będą przekazywane do Państwa Trzeciego w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych Facebook oraz poprzez wykorzystanie narzędzi analitycznych Google. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Facebook oraz Google w Polityce Prywatności.

  5.2 W związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań firm mających swoją siedzibę poza obszarem EOG, istnieje prawdopodobieństwo przekazywania danych osobowych do Państwa Trzeciego. Administrator zawsze potwierdza aktywne uczestnictwo firmy współpracującej w Privacy Shield.

 

6. Sposób zbierania danych osobowych

  6.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:

   6.1.1 bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, realizacji zawartych umów

   6.1.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej, strony www

   6.1.3 za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony, długość przebywania na stronie, wiek , zainteresowania, płeć , lokalizacja

   6.1.4 w wyniku zapytań kierowanych do serwera: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania, informacja o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach

   6.1.5 dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook. Będą to następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, wykształcenie, wiek, płeć, lokalizacja, zainteresowania.

 

7. Mechanizm cookies na stronie internetowej

  Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  7.1 własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji.

  7.2 pliki cookies zewnętrzne przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witryną www, analizowania sposobu i czasu poruszania się po witrynie www, wykorzystując do tego celu narzędzia Google [Analytics, Youtube] oraz HotJar.

 

8. Zbieranie danych w dziennikach logów

Zgodnie z przyjętą praktyką dostawcy usług hostingowych, zapytania kierowane do naszego serwera w związku z przeglądaniem strony internetowej są zapisane w dzienniku logów. Są to dane niezidentyfikowane, ponieważ nie można przypisać ich konkretnej osobie. Dane są zbierane i podlegają analizie w celu zapewnienia poprawnego działania strony i eliminacji błędów.

 

9. Czas przechowywania danych osobowych

  9.1 do czasu wycofania udzielonej zgody

  9.2 przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

  9.3 w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki

  9.4 w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.

 

10. Profilowanie

  10.1. w związku z korzystaniem z plików cookies zewnętrznych, zbierane są i analizowane informacje pozyskane za ich pośrednictwem

  10.2 pliki cookies pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google. Można zmieniać swoje zainteresowania, decydować, czy chcesz, by dane były używane do pokazywania trafniejszych reklam, poprzez ustawienie określonych usług reklamowych w przeglądarkach swojego urządzenia

  10.3 można korzystać z dodatku Google do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google na wszystkich wyświetlanych stronach

  10.4 można wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki prywatności swojego profilu, jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych w plikach cookies zewnętrznych, umieszczanych przez Facebook, bądź możesz złożyć wniosek o usunięcie profilu z fanpage Administratora.

 

11. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  11.1 żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii

  11.2 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Podmiotu Współpracującego

  11.3 prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając informację na adres e-mail kontakt@epg.eco  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  11.4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa]

 

12. Podanie danych osobowych jest

  12.1 dobrowolne, gdy korzystacie Państwo z fanpage Administratora a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności profilu oraz sposobu korzystania z fanpage

  12.2 dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki

  12.3 dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody

  12.4 warunkiem koniecznym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zawarcie umowy

 

13. Bezpieczeństwo danych

  13.1 Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL

  13.2 Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.

Infolinia 9.00-17.00
58 380 31 41
ul. Mikołaja Reja 13/15
lok. 216, piętro 1 
81-874 Sopot
REGON: 363928442 
NIP: 5871706119 
KRS: 0000606929