Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjna w PIT?

Po raz pierwszy podatnicy maja możliwość odliczenia nawet 53 tys. złotych wydatków związanych z termomodernizacją. Komu przysługuje i jak odpowiednio wypełnić PIT, aby oszczędzić na instalacji?

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna w 2020 roku?

Przede wszystkim projekt jest skierowany do osób, będących właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, które swoje dochody opodatkowują według skali podatkowej, stawki jednolitej – 19% podatku liniowego albo opłacające ryczał od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z definicją, istnieje możliwość, by nieruchomość gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza został objęty ulgą, o ile w budynku można wydzielić maksymalnie 2 lokale użytkowe o powierzchni nieprzekraczającej 30% jego całkowitego metrażu. Zatem jeśli w domu o powierzchni 100 metrów 2, prowadzisz działalność, na którą przeznaczone zostały 25 metry kwadratowe, możesz starać się o zwrot.

Ważną wydaje się być informacja, że niezależnie od powierzchni czy ilości nieruchomości maksymalnie możesz otrzymać 53.000, ponieważ w świetle przepisów nie metraż, a podatnik liczą się najbardziej. Otwiera to jednak dodatkową możliwość, to znaczy jeśli dom jest współwłasnością dwóch podatników, mogą one otrzymać już 106 tys. zł., jednak muszą spełnić szereg dodatkowych wymagań. 

Loading...

W prosty sposób dowiedz się:

ile będzie kosztowała Twoja instalacja?

ile pieniędzy rocznie oszczędzisz?

jak szybko uzyskasz zwrot z inwestycji?

 


Na jakiej powierzchni montowana będzie instalacja?

< wstecz

Jest to dach płaski czy skośny?

< wstecz

W jakim kierunku skierowana jest połać dachu, na której będzie montowana instalacja?


W jakim województwie mieszkasz?

Ta informacja pomoże nam wstępnie ocenić wydajność Twojej instalacji, ponieważ każde województwo charakteryzuje się innym poziomem nasłonecznienia


Ile miesięcznie płacisz za prąd?

Dzięki tej informacji będziemy mogli określić przybliżoną wartość rocznej oszczędności


W jaki sposób odbędzie się finansowanie inwestycji?

Ta informacja pomoże nam określić jak szybko zwróci się koszt inwestycji


Jeśli chcesz otrzymać szczegółową ofertę i wsparcie naszego konsultanta wypełnij poniższe dane:


$0
* Required

Ulga termomodernizacyjna 2020 – jaki PIT wypełnić?

O ulgę można ubiegać się przy wypełnianiu załącznika PIT/O, który należy składać łącznie PIT-em. PIT/O może być składany z zeznaniami PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. W nowej wersji PIT/O znajdujemy pole „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, gdzie należy wpisać odliczenie od dochodu, gdzie maksymalna kwota może wynosić wspomniane 53 tys. zł. Co ważne, ulgę otrzymamy nawet do 3 lat począwszy od końca roku, w którym realizowaliśmy inwestycję.

Pamiętajmy, by kwota odliczenia była spójna z rocznym dochodem. Jeśli wpisana kwota nie znajduje swojego pokrycia w dochodzie podatnika można ją odliczać nawet przez 6 kolejnych lat, począwszy od roku, w którym poniosłeś koszty.

Co trzeba zrobić aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

By móc skorzystać z ulgi należy:

 • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
 • kupować materiały budowalne, urządzenia i usługi, które są wyszczególnione w wykazie
 • ukończyć inwestycję w nie później niż 3 lata począwszy od dnia pierwszego udokumentowanego wydatku
 • odliczać wydatki osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT,
 • dokonywać zakupów wyłącznie u podatników zarejestrowanych jako VAT i w rozliczeniu przedstawiać faktury opłacone osobiście.

Co można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

Jak czytamy w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489), możemy odliczyć:

Lista materiałów budowlanych i urządzeń - ulga termomodernizacyjna

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Szybki kontakt

Biuro obsługi klienta czynne:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00

 

6 i 7.01.2022r. - biuro nieczynne

Dane firmy

ul. Mikołaja Reja 13/15
lok. 216, piętro 1
81-874 Sopot

REGON: 363928442
NIP: 5871706119
KRS: 0000606929

Copyright © 2024 epg.eco | Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by getknow