Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00

Najczęstsze błędy we wnioskach o dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd

Najczęstsze błędy we wnioskach o dotacje na fotowoltaikę


Okazuje się, że nie wszystkie wnioski złożone w ramach programu "Mój Prąd" są akceptowane. Jak wynika z danych NFOŚiGW, 15% z wszystkich przesłanych dokumentów zawiera błędy, które już na wstępie są dyskwalifikujące. Oto o czym musisz pamiętać, jeśli chcesz mieć większą pewność, że Twój wniosek o dotację na fotowoltaikę w ramach programu „Mój Prąd” zostanie zaakceptowany.

Istnieje szereg prostych wskazań, które przybliżają nas do uzyskania 5000 zł bezzwrotnej pożyczki do montażu instalacji fotowoltaicznej. Niestety nie wszyscy o nich pamiętają. W największym skrócie reguły ubiegania się o pieniądze są następujące: otrzymasz maksymalnie pięć tysięcy złotych na nową instalację fotowoltaiczną, o mocy od 2 – 10 kW. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji. Inwestycja musi być dokonana po 23 lipca 2019 roku, co musi znaleźć swoje potwierdzenie w dokumentacji: umowie z operatorem sieci elektrycznej oraz wszelkich rachunkach wystawionych np. przez firmę monterską.

Data płatności!
Najczęstszym błędem jest niepoprawna data dokonania płatności za instalację. Zgodnie z zapisem, płatność za inwestycję musi być wykonana po 23 lipca – czyli wtedy gdy program wystartował. Jeżeli część kwoty została opłacona przed tą datą (np. w ramach zaliczki) niestety nie będziemy mogli ubiegać się o rozpatrywanie jej jako koszt kwalifikowany. w

Umowa z OSD
Druga sprawa, która bardzo często sprawia potencjalnym beneficjentom problem to brak potwierdzenia od Operatora Sieci Dystrybucyjnej wskazującego na przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Jedynie taki dokument jest dla NFOŚiGW dowodem na zakończenie budowy instalacji – co jest konieczne przy ubieganiu się do dofinansowanie.

RODO
Tak, zgadzamy się, że najczęściej jest to zwykłe przeoczenie. Niemniej pamiętajmy o zgodzie na przetwarzanie naszych danych. Jedynie w momencie, gdy wniosek ją zawiera Urząd może się zająć rozpatrywaniem sprawy. W przypadku wniosków on-line sprawa jest odrobinę prostsza. Formularz jest bowiem skonstruowany tak, że bez zaznaczenia odpowiedniego pola, użytkownicy nie mogą przejść do następnego kroku.

Załączniki
Komplet dokumentów musi zawierać: zaświadczenie z OSD, oświadczenie RODO, kopię faktury, dowód zapłaty lub oświadczenie o wykonaniu instalacji samemu, kopię faktury za dostawę i montaż (o ile nie załatwialiśmy tego we własnym zakresie). Jedynie w przypadku gdy do Urzędu trafia komplet tych dokumentów, maszyna administracyjna może ruszyć. 

Okazuje się ,że brak dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej zapłacie jest w kontekście braku odpowiedniej dokumentacji najpopularniejszym błędem, na jaki wskazał NFOŚiGW. W przypadku kredytu należy przedstawić potwierdzenie zapłaty z banku lub oświadczenie wykonawcy o zapłacie.

Szybki kontakt

Biuro obsługi klienta czynne:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00

 

6 i 7.01.2022r. - biuro nieczynne

Dane firmy

ul. Mikołaja Reja 13/15
lok. 216, piętro 1
81-874 Sopot

REGON: 363928442
NIP: 5871706119
KRS: 0000606929

Copyright © 2024 epg.eco | Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by getknow